Index:Bulgarian/и

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

и

 1. и conj *
 2. ѝ *

ив

 1. Иван proper * *
 2. Иваново *
 3. ивица * *
 4. Ивица Газа *
 5. ивичест чакал *
 6. иврит *

иг

 1. игла n *
 2. иглика *
 3. игловиден *
 4. иглокожо *
 5. Игнатий *
 6. игнорирам * *
 7. иго n *
 8. игра n *
 9. игра на карти *
 10. играчка *
 11. играя v *
 12. играя ролята на *
 13. игрив *
 14. игуана *
 15. игумен *
 16. игуменка *

ид

 1. идвам * *
 2. и двамата *
 3. идване * *
 4. и двете *
 5. идеализиран образ *
 6. идеализъм *
 7. идея * *
 8. идиот * *
 9. идиш *
 10. идолопоклонничество *

иж

 1. Ижевск *

из

 1. из *
 2. изба n *
 3. избавям *
 4. избавям се от *
 5. избавяне от *
 6. избелвам * *
 7. избелявам *
 8. избера v
 9. избираем *
 10. избирам v * * * *
 11. избиране *
 12. избирател * *
 13. избирателен *
 14. избистрям *
 15. избистрям се *
 16. избистряне *
 17. избледнея *
 18. избледнявам *
 19. изблик *
 20. избода v
 21. избождам v
 22. избор n * * *
 23. изборен *
 24. избори *
 25. избран *
 26. избродира *
 27. изброявам *
 28. изброяване *
 29. избутвам *
 30. избутване *
 31. избухвам * *
 32. избухване * *
 33. избухлив *
 34. избързване *
 35. избягвам * * * * *
 36. избягвам, отбягвам *
 37. избягвам, отдръпвам се от *
 38. избягване * *
 39. избягващ *
 40. извадка * * *
 41. изваждам * * *
 42. изваждане *
 43. извара * *
 44. изведа v
 45. извеждам v
 46. извеждане *
 47. известие *
 48. известия *
 49. известност * *
 50. известявам * * *
 51. извивам * * * * *
 52. извивам се * * * *
 53. извивка * * * * * *
 54. извивки *
 55. извинение * * *
 56. извинете *
 57. извиним *
 58. извинявай *
 59. извинявам *
 60. извинявам се *
 61. извит *
 62. извия *
 63. извия се *
 64. извлека v
 65. извлечение *
 66. извличам v * * * *
 67. извличане *
 68. извод * * *
 69. извор * *
 70. извратеност *
 71. извънбрачен * *
 72. извънземен *
 73. извън къщи *
 74. извънреден * *
 75. извънредно издание *
 76. извънсъдебен *
 77. извъртам *
 78. извъртане *
 79. извършвам * * * * *
 80. извършвам нескопосано *
 81. извършване *
 82. извършен *
 83. извършител * *
 84. изгарям * * * *
 85. изгаряне * * *
 86. изгасен *
 87. изгаснал *
 88. изгладнял *
 89. изглаждам *
 90. изгнание * *
 91. изгнаник * *
 92. изговарям v *
 93. изговор *
 94. изговоря v
 95. изгода * *
 96. изгоден *
 97. изгонвам * * * *
 98. изгонване * *
 99. изгреба v
 100. изгребвам v * *
 101. изгриза v
 102. изгризвам v
 103. изгрявам * *
 104. изгряващ *
 105. изгубвам v
 106. изгубвам се *
 107. изгубя v
 108. издавам * *
 109. издание *
 110. издатина * *
 111. издебвам *
 112. издигам * * * *
 113. издигане * * *
 114. издигащ се *
 115. издигнат, повдигнат *
 116. издихателен *
 117. издишвам *
 118. издишване * * *
 119. издръжка *
 120. издръжлив *
 121. издръжливост *
 122. издрънквам *
 123. издувам *
 124. издувам се * * * *
 125. издут *
 126. издутина *
 127. издухан *
 128. издълбавам *
 129. издържам * *
 130. издъхвам *
 131. издялвам *
 132. Изерния *
 133. изигравам * * *
 134. изискан * * *
 135. изисканост *
 136. изисквам * * *
 137. изкапвам * *
 138. изкапване *
 139. изкачвам се * *
 140. изкачване * *
 141. изкашлям *
 142. изкипявам *
 143. изключвам * * * * *
 144. изключване * * * *
 145. изключен * * *
 146. изключение *
 147. изключителен * * *
 148. изкова v
 149. изковавам v
 150. изкоп *
 151. изкопаване *
 152. изкоренявам * *
 153. изкореняване *
 154. изкормвам * *
 155. изкормване *
 156. изкормям *
 157. изкосо *
 158. изкривен * *
 159. изкривявам * * *
 160. изкривяване * *
 161. изкупвам * *
 162. изкупване * *
 163. изкупителен *
 164. изкупление * *
 165. изкупувам v
 166. изкупя v
 167. изкусен adj * * * * * *
 168. изкуствен * *
 169. изкуствена патица *
 170. изкуствени зъби *
 171. изкуствен пенис *
 172. изкуство n *
 173. изкуфявам *
 174. изкуфяване *
 175. изкушавам *
 176. изкушение *
 177. изкълчвам *
 178. изкълчване n *
 179. излагам * * *
 180. излагам на опасност *
 181. излагам подробно * *
 182. излагане * * *
 183. излапвам *
 184. излекувам *
 185. излечим *
 186. излизам v * * *
 187. излизам насреща *
 188. излизам насреща на * *
 189. излизане * *
 190. излизане от употреба *
 191. изличавам * *
 192. излишък * *
 193. изложба n *
 194. изложение * *
 195. изложен на течение *
 196. излъчвам * *
 197. излъчване * * *
 198. излъчващ *
 199. изляза v
 200. измама n * * * * * *
 201. измамвам * * * * * * * *
 202. измамен * * *
 203. измами *
 204. измамник *
 205. измамнически *
 206. измачквам *
 207. изменение *
 208. изменение на климата *
 209. изменник *
 210. изменчив *
 211. изменчивост * *
 212. изменям *
 213. измервам време *
 214. измервам скорост *
 215. измерение *
 216. измествам *
 217. изместване * *
 218. измет n
 219. измета v
 220. измина v
 221. изминавам v *
 222. Измир *
 223. измирам v
 224. измислен * *
 225. измислица * *
 226. измислям * * *
 227. измитам v
 228. измра v
 229. измръзване *
 230. измрял *
 231. измъквам *
 232. измъквам се, заминавам тайно *
 233. измърсявам *
 234. измъчвам * * * *
 235. измъчвам се *
 236. измъчване *
 237. измъчен *
 238. измяна n * *
 239. измятане *
 240. изнасилвам *
 241. изнасилване *
 242. изнасям v *
 243. изневерявам *
 244. изневяра n
 245. изнемощял *
 246. изненадвам *
 247. изнеса v
 248. износ *
 249. износвам *
 250. износен *
 251. изнудвам v *
 252. изнудване n * *
 253. изнудя v
 254. изобилен * * * *
 255. изобилие * *
 256. изобилствам *
 257. изобличавам измама *
 258. изобразявам *
 259. изобретател n *
 260. изобретателен *
 261. изобретателка n
 262. изобретение *
 263. изобретявам *
 264. изолатор *
 265. изолационизъм *
 266. изоморфизъм *
 267. изопачавам * *
 268. изопачаване *
 269. изора v
 270. изоравам v
 271. изоставен *
 272. изоставям * *
 273. изоставяне * * *
 274. изостанал *
 275. изотоп *
 276. изпарение * *
 277. изпарител *
 278. изпарявам *
 279. изпаряване *
 280. изпаса v
 281. изпасвам v
 282. изпека v
 283. изпепелявам * *
 284. изпея v
 285. изпивам v *
 286. изпипвам, доразвивам *
 287. изписвам *
 288. изписване *
 289. изпит *
 290. изпитание *
 291. изпитвам * * *
 292. изпитвам удоволствие *
 293. изпичам v
 294. изпичам се *
 295. изпия v
 296. изплаша v
 297. изплашвам v
 298. изплашен *
 299. изплащам *
 300. изплета v
 301. изплитам v
 302. изплувам *
 303. изплуване *
 304. изплъзвам се *
 305. изповед *
 306. изповедалня *
 307. изповедник *
 308. изповядвам *
 309. изповядващ се *
 310. използвам v * * *
 311. използване *
 312. изпотявам се *
 313. изправен *
 314. изправителен *
 315. изправям * *
 316. изправям се пред *
 317. изпражнение *
 318. изпразвам * * *
 319. изпращам * *
 320. изпращач *
 321. изпреварвам *
 322. изпреда v
 323. изпридам v
 324. изприщвам се *
 325. изпробване *
 326. изпросвам *
 327. изпръсквам *
 328. изпускам * * * * *
 329. изпускам въздуха *
 330. изпускане * *
 331. изпъквам *
 332. изпъкнал *
 333. изпъкналост * * * *
 334. изпълнение * * * * *
 335. изпълним adj
 336. изпълнимост n * *
 337. изпълнителен *
 338. изпълнителна власт *
 339. изпълнявам * * * * *
 340. изпълнявам бързо *
 341. изпъстрям *
 342. изпъстрям се *
 343. изпявам v
 344. изработвам *
 345. изработвам на ръка *
 346. изработвам по поръчка *
 347. изработка *
 348. изравнител *
 349. изравнителен гол *
 350. изравнявам * * * *
 351. изравняване *
 352. изравям * * *
 353. изравяне *
 354. Израел proper *
 355. израждам се *
 356. израждане *
 357. изражение *
 358. изражение на лицето *
 359. израз *
 360. изразителен * *
 361. изразходвам * * * *
 362. изразходване * *
 363. изразявам * * *
 364. изразяване *
 365. израстък * *
 366. изрева v
 367. изревавам v
 368. изрезка * *
 369. изрека v
 370. изречение n *
 371. изригвам *
 372. изригване *
 373. изричам v
 374. изричен * *
 375. изрично *
 376. изровен *
 377. изроден *
 378. изрязвам * * *
 379. изрязване *
 380. изсека v
 381. изселвам * *
 382. изселвам се *
 383. изселване * * *
 384. изсичам v *
 385. изследвам * *
 386. изследване * *
 387. изследовател *
 388. изслушам v
 389. изслушвам v
 390. изстисквам *
 391. изстрелвам *
 392. изстрелване/стартиране на космическа ракета *
 393. изсушавам * *
 394. изсушен *
 395. изсъхвам *
 396. изтеглям *
 397. изтека v
 398. изтиквам *
 399. изтикване *
 400. изтичам v * * *
 401. изтичане * * *
 402. изтласкване *
 403. изток n *
 404. източен adj *
 405. Източен Тимор *
 406. Източна Германия *
 407. Източна Европа *
 408. източната част на църква с олтара *
 409. Източна Фламандия *
 410. източник *
 411. източнославянски *
 412. изтощавам *
 413. изтощавам, изнурявам *
 414. изтощавам се *
 415. изтощен * * *
 416. изтощение *
 417. изтощителен * *
 418. изтребвам * * * *
 419. изтребване *
 420. изтребител *
 421. изтривалка * *
 422. изтривам * * * * * *
 423. изтриване * * *
 424. изтриващ *
 425. изтръгвам *
 426. изтръпнал *
 427. изтъквам * *
 428. изтъкнат * *
 429. изтънчен *
 430. изтънченост * *
 431. изтънявам *
 432. изтърва v
 433. изтървавам v
 434. изтъркан *
 435. изтърквам *
 436. изтъркване * * *
 437. изтъркващ *
 438. изтърсвам *
 439. изумруд *
 440. изумруден *
 441. изумявам * *
 442. изумяване *
 443. изучавам *
 444. изфабрикувам *
 445. изхвърлям * * * * * *
 446. изхвърлям лава *
 447. изход * *
 448. изходен пункт *
 449. изходна величина *
 450. Изходъ *
 451. изхрачвам *
 452. изцапан * *
 453. изцапвам * * *
 454. изцапвам с кръв *
 455. изцерявам *
 456. изцяло * * *
 457. изчаквам *
 458. изчакване *
 459. изчезвай * *
 460. изчезвам v * * *
 461. изчезване *
 462. изчезна v *
 463. изчервявам се * *
 464. изчервяване *
 465. изчерпан *
 466. изчерпателен *
 467. изчерпвам * *
 468. изчерпване *
 469. изчета v
 470. изчетквам *
 471. изчисление * * *
 472. изчислител * *
 473. изчислявам * *
 474. изчиствам *
 475. изчистена карта *
 476. изчитам v
 477. -изъм *
 478. изяждам *
 479. изяснявам * * *
 480. изяснявам се *
 481. изясняване *
 482. изящен * * *

ик

 1. икебана *
 2. икона n
 3. иконом *
 4. икономика * *
 5. икономисване *
 6. икономичен * *
 7. икономическа криза *
 8. икономически * *
 9. икономия *
 10. иконостас *

ил

 1. или conj * *
 2. илик *
 3. илюзия *
 4. илюзорен *
 5. илюминатор *

им

 1. им *
 2. имам v n * * *
 3. имам въпрос phrase *
 4. имам значение *
 5. имам нужда от вашата помощ *
 6. имам нужда от преводач *
 7. имам работа с * *
 8. имам се v
 9. имам се с някого v
 10. имате ли нужда от помощ phrase *
 11. имаш ли нужда от помощ phrase *
 12. имащ кръвно родство *
 13. име n * * *
 14. имейл *
 15. имена *
 16. имение * *
 17. именителен падеж *
 18. именно *
 19. именувам * * * *
 20. именуване *
 21. имиграция *
 22. имидж *
 23. имитатор *
 24. имитирам * *
 25. имот *
 26. император *
 27. империя *
 28. импресионист *
 29. импровизатор n
 30. импровизирам * *
 31. импровизиран *
 32. импулсивност *

ин

 1. инат * *
 2. иначе adv *
 3. иначе, освен това *
 4. инвалид n * *
 5. инвалиден *
 6. инвалидна количка *
 7. инвестирам v
 8. индекс *
 9. индивидуално adv
 10. индивидуалност n
 11. индиго * * *
 12. индий *
 13. Индийски океан *
 14. индикатор *
 15. индиректно adv
 16. Индия *
 17. индоевропейски *
 18. индоевропейски праезик *
 19. Индокитай *
 20. индонезийски *
 21. Индонезия proper *
 22. инесив *
 23. инженер *
 24. инициатива *
 25. инкасатор *
 26. инкасирам *
 27. инкрустация *
 28. инкрустирам *
 29. инкуб *
 30. инорог *
 31. иносказание *
 32. инстинктивен *
 33. инструмент *
 34. инструменти *
 35. инсулин *
 36. интелект n
 37. интелигентен adj
 38. интелигентност n * * *
 39. интеллигенция *
 40. интензивен *
 41. интервал *
 42. интервал на съществуване *
 43. интерес n * *
 44. интересен adj * * *
 45. интересувам v
 46. интересувам се v *
 47. интерлингва *
 48. интернет *
 49. интонация *
 50. интригуващ *
 51. инфаркт n
 52. инфаркт на миокарда *
 53. инфекция n * *
 54. инфлуенца *
 55. информация *
 56. информирам *
 57. инцидент *
 58. инцидентен *
 59. инч *

ип

 1. ипотека *

ир

 1. Ирак proper *
 2. иракски *
 3. иракчанин *
 4. Иран proper *
 5. иранец *
 6. ирански *
 7. иридий *
 8. Ирина *
 9. Иркутск *
 10. Ирландия proper *
 11. Ирландско море *
 12. Ирод *

ис

 1. иск *
 2. искам v * * * *
 3. искам да пия *
 4. искам да ям *
 5. искане *
 6. искра n
 7. искрен adj * *
 8. искрене *
 9. искреност *
 10. искря *
 11. искрящ * *
 12. Исламабад *
 13. Исландия proper *
 14. ислям *
 15. ислямофобия *
 16. Ислямска република Пакистан *
 17. ислямски *
 18. Испания proper *
 19. испански adj n *
 20. -ист * *
 21. Истанбул *
 22. истерия *
 23. истина n *
 24. истинен adj
 25. истинност n
 26. истински adj adv
 27. исторически *
 28. история *
 29. Исус *
 30. Исус Христос *

ит

 1. и така нататък * *
 2. италианец n
 3. италианка n
 4. италиански adj
 5. Италия proper *
 6. итербий *
 7. и т.н. * *
 8. итрий *

их

 1. ихтиология *

ищ

 1. ищец * *